Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ /Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία GreenEco “Γ. Κυπαρίσσης – Θ. Μπιτσόλας Ο.Ε.”  ιδρύθηκε το 2013 και η δραστηριότητα της περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για ιδιωτικά, δημόσια έργα και κατασκευή ιδιωτικών έργων, μελέτες ενεργειακής απόδοσης και εφαρμογή τους, μελέτη επίβλεψη και κατασκευή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.).