ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το πλήρες πακέτο διεκπαιρέωσης φακέλου του προγράμματος εξοικονομώ αυτονομώ συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αδειοδότηση, την μελέτη και την επίβλεψη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων,που    περιλαμβάνει όλη την αδειοδοτική διαδικασία για εγκαταστάσεις ΦΒ συστημάτων σύμφωνα με την νομοθεσία περί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. Αναλαμβάνει την εκπόνηση αναλυτικών μελετών εφαρμογής για κάθε έργο με στόχο την βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση. Παρέχει τεχνική υποστήριξη η οποία επεκτείνεται ανά περίπτωση και στην επίβλεψη και παραλαβή του έργου για λογαριασμό του πελάτη. Παρέχει υποστήριξη στον πελάτη κατά την διάρκεια της λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων παρέχοντας ολοκληρωμένες ενεργειακές αναφορές της λειτουργίας και απόδοσης τους.