Πολεοδομικές Άδειες

Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Συστήματα Θέρμανσης Ψύξης Κλιματισμού

Η εταιρεία μας διαθέτει εμπειρία σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, φυσικού αερίου και κλιματισμού.

Έργα Α.Π.Ε.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ξεκινώντας από τον σχεδιασμό, την μελέτη και τέλος την επίβλεψη και την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, διασυνδεδεµένων και αυτόνοµων.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, χάρη στο οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Η εταιρεία μας αποτελείται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές για διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού.

Πιστοποιήσεις Ανελκυστήρων

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ανελκυστήρων σε συνεργασία με Κοινοποιημένο Φορέα πιστοποίησης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μεγ. Αλεξάνδρου 7 - Λάρισα- 41222

Τ+F : 2413013454

email: info@greeneco.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας